Μικροχειρουργική Βιοψία Όρχεων (micro TESE)

Η μικροχειρουργική βιοψία όρχεων (micro TESE) είναι μια εξειδικευμένη μικροχειρουργική διαδικασία που εφαρμόζεται και προσφέρει λύση στους υπογόνιμους άνδρες με αζωοσπερμία. Η micro TESE βιοψία πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μικροσκοπίου με τη βοήθεια του οποίου ερευνάται αναλυτικά και στοχευμένα ο όρχις για την αναγνώριση των περιοχών με καλής μορφολογίας σπερματικά σωληνάρια.

Με την τεχνική αυτή, και με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία συστήνουν την micro TESE βιοψία ως την καλύτερη και πιο ενδεδειγμένη βιοψία όρχι σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας, το ποσοστό ανεύρεσης σπερματοζωαρίων ανέρχεται στο 50%.

Η micro TESE είναι μια εξαιρετικά ασφαλής χειρουργική διαδικασία για τον άνδρα. Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και επιστρέφει άμεσα στην καθημερινοτητά του. Η μικροχειρουργική βιοψία όρχεων πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους στην τεχνική χειρουργούς ανδρολόγους.