Υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου

22 εβδομάδες εγκυμοσύνης

Στην συνεδρία αυτή εξετάζεται κάθε μέλος του σώματος του εμβρύου με συγκεκριμένες μετρήσεις και συγκρίνεται με υπάρχουσες μετρήσεις.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, του προσώπου, της σπονδυλικής στήλης, της καρδιάς, του στομάχου, του εντέρου, των νεφρών και των άκρων.

 

Ερώτηση: Πόσο αξιόπιστο είναι το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου για την ανίχνευση ανωμαλιών στη διάπλαση του εμβρύου;

 

Η απάντηση είναι ότι σε γενικές γραμμές θεωρείται πολύ  αξιόπιστο,  όχι όμως απόλυτα.

 

Υπάρχουν ανωμαλίες στην διάπλαση που ανιχνεύονται σε ποσοστό άνω του 90% (πχ ανεγκεφαλία, δισχιδής ράχη) και ανωμαλίες που δύσκολα ανευρίσκονται (πχ μεγάλες καρδιακές ανωμαλίες).

 

Ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου είναι το πιο χρήσιμο διαθέσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης.

 

Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, το υπερηχογράφημα β-επιπέδου μπορεί να διαγνώσει μείζονες ανωμαλίες σε ποσοστό 73,7% και ελάσσονες σε ποσοστό 55%- με άλλα λόγια δεν μπορεί να τα βρει όλα.

 

Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες για  να ξέρουμε τι να προσδοκούμε  από την κάθε μια εξέταση!

 

Ερώτηση : Τι άλλο φαίνεται στο υπερηχογράφημα β’ επιπέδου;

 

Πέραν των ανωτέρω,  στο υπερηχογράφημα β-επιπέδου μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος του τραχήλου της μήτρας για να επισημάνουμε τις γυναίκες εκείνες που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό και μα λάβουμε τα δέοντα φαρμακευτικά ή χειρουργικά μέτρα!

 

Θα μας δείξει, επίσης, τη θέση του πλακούντα, την ανάπτυξη του εμβρύου καθώς και τη ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες, προκειμένου να επισημανθούν εγκαίρως μητέρες με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση Προεκλαμψίας.