Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ (U/S)

Ο γυναικολογικός υπέρηχος είναι μία μη επεμβατική, απεικονιστική μέθοδος, ανώδυνη για την γυναίκα. Λειτουργεί στέλνοντας ηχητικά κύματα και με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος υπολογιστή αναλύωνται δίνοντας την εικόνα μέσω μιας οθόνης.

Πρόκειται για μία ασφαλή μέθοδο για την ασθενή χωρίς φόβο για την έκθεση σε ακτινοβολίες.
Ο γυναικολογικός υπέρηχος μπορεί να γίνει είτε από την κοιλιά, είτε διακολπικά.
Αν η γυναίκα έχει ξεκινήσει τις ερωτικές της επαφές ή δεν παρουσιάζει προβλήματα κολπικής ξηρότητας (σε προχωρημένες ηλικίες) προτιμάται ο διακόλπικος υπέρηχος λόγω μεγαλύτερης ευκρίνειας.

Ο διακολπικός υπέρηχος πρέπει να γίνεται με την ουροδόχο κύστη άδεια.

Πρέπει να γίνεται μία φόρα τουλάχιστον το χρόνο στα πλαίσια του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου, άλλα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη γυναικολογική εξέταση.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μέρα του κύκλου, ακόμα και τις ημέρες της περιόδου αν κριθεί απαραίτητο.
Με τον γυναικολογικό υπέρηχο ο γυναικολόγος είναι σε θέση να ελέξει το μέγεθος, τη σύσταση και τη μορφολογία των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας, δηλάδη της μήτρας και των ωοθηκών.

Ο έλεγχος της μήτρας είναι πολύ σημαντικός για την παρουσία διαφόρων παθολογίων όπως τα ινομυώματα και η αδενομύωση, αλλά και για την ανατομίας της (δίκερος, δίδελφος, καρδιόσχημη) δικαιολογώντας προβλήματα υπογονιμότητας.

Επιπλέον μπορεί να ελεγχθεί το ενδομήτριο για την παρουσία πολυπόδων, αλλά και για το πάχος του, το οποίο δίνει στο γυναικόλογο χρήσιμες πληροφορίες για τη φάση του κύκλου καθώς και για ανταπόκριση του σε πιθανές φαρμακευτικές αγωγές.

Οι σάλπιγγες απεικονίζονται μόνο σε παθολογικές καταστάσεις όπως φλεγμονές ή παρουσία υγρού (υδροσάλπιγγα). Πολύ σημαντική είναι η χρήση του υπέρηχου και για τον έλεγχο των ωοθηκών.

Ο γυναικολόγος είναι σε θέση να καταγράψει τον όγκο τους και να διακρίνει την παρουσία κύστεων, μορφωμάτων καλοήθων ή μη.
Μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και το DOPPLER ο ιατρός μπορεί να μελετήσει την αγγείωση τέτοιων ειδών μορφωμάτων παίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαφοροδιάγνωση.
Επίσης μπορεί να δει την παρουσία και τον αριθμό των ωοθηλακίων έπειτα από μία διέγερση των ωοθηκών (για λόγους υπογονιμότητας) ή σε παθολογικές καταστάσεις όπως το PCOS (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών).

Ο υπέρηχος δίνει τη δυνατότητα για τη διάγνωση και άλλου είδους παθολογικών καταστάσεων όπως φλεγμονές της πυέλου (με την παρουσία συλλογής ελεύθερου υγρού στο Δουγλάσσειο χώρο) αλλά και τυχόν εξωμητρίου κυήσεως.

Ιωάννης Καλογήρου OBG
Αθανάσιος Παπανικολάου OBG