Triplex Πέους

Το triplex πέους είναι ενα εξειδικευμένο διαγνωστικό υπερηχογράφημα απαραίτητο για την μελέτη των διαταραχών στύσης. Μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες τόσο για την ανατομία του πέους όσο και για την κατάσταση των αγγείων του.

 

Με την εξέταση αυτή αναγνωρίζονται ανατομικές βλάβες όπως τραύματα, ουλές, και επασβεστώσεις, ευρήματα δηλαδή συμβατά με διάφορες παθήσεις όπως τη νόσο Peyronie. Το triplex πέους μελετά επίσης τη λειτουργία της στύσης.

 

Για να πραγματοποιηθεί η στύση είναι απαραίτητο να αυξηθεί η αιματική ροή στις πεϊκές αρτηρίες πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο για να μπορέσει το πέος να αποκτήσει επαρκή σκληρότητα και παράλληλα η φλεβική ροή να μειωθεί σε ένα ελάχιστο όριο για να μπορέσει το πέος αφού πραγματοποιήσει στύση να διατηρήσει την επιθυμητή σκληρότητα.

 

Για να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία και ιατρικά δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του πέους προκαλούμε στύση κατά την ώρα της εξέτασης. Αυτό γίνεται με τη χορήγηση μιας ειδικής ουσίας, της αλπροσταδίλης, που προκαλεί αγγειοδιαστολή στα αγγεία του πέους και ενεργοποιεί το μηχανισμό της στύσης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ιατρός ανδρολόγος λαμβάνει διαδοχικές μετρήσεις και καταγράφει τις μεταβολές της αιματικής ροής στα αγγεία του πέους.

 

Με το πέρας της εξέτασης έχουμε άμεσα και αντικειμενικά μια πολύ καλή εκτίμηση της κατάστασης του πέους. Το triplex πέους είναι μια απόλυτα εξειδικευμένη εξέταση για αυτό και θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους ανδρολόγους.