Αυτόλογη Εφαρμογή Αυξητικών Παραγόντων (Priapus Shot)

Η χρήση αυξητικών παραγόντων αίματος είναι μια ασφαλής, μη χειρουργική πρακτική που εφαρμόζεται επί πολλά έτη από διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες, όπως την πλαστική χειρουργική, την αισθητική δερματολογία και την ορθοπεδική. Τα τελευταία έτη, η χρήση των αυξητικών παραγόντων αίματος έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται και στον χώρο της ανδρολογίας και ειδικότερα στους τομείς της στυτικής δυσλειτουργίας, στη νόσο της επίκτητης κάμψης πέους και στην αισθητική φαλλοπλαστική.

 

Η αυτόλογη εφαρμογή αυξητικών παραγόντων στο πέος (γνωστή και ως Priapus Shot ή M-Shot) είναι μια ενέσιμη διαδικασία κατά την οποία αρχικά λαμβάνεται μια μικρή ποσότητα αίματος, στη συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντριση (γεγονός που διαχωρίζει το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια από άλλα συστατικά του αίματος), έπειτα πραγματοποιείται ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και απελευθέρωση των αυξητικών παραγόντων και τελικά έγχυση με λεπτή βελόνη σε προκαθορισμένα σημεία του πέους. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά και πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία.

 

Η τοποθέτηση και χρήση αυξητικών παραγόντων στο πέος έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασίας νεοαγγείωσης με συνέπεια την αυξημένη ροή αίματος, άρα την καλύτερη στυτική λειτουργία. Αυτό ενισχύει και τη λειτουργία ανδρών που λαμβάνουν ήδη φαρμακευτική αγωγή για αντιμετώπιση διαταραχών στύσης. Η εφαρμογή PRP όταν συνδυαστεί με συσκευές αντλίας κενού φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση κυρίως της περιμέτρου του πέους. Κάποιες κλινικές μελέτες παρουσιάζουν οτι η ενδοπεϊκή έγχυση αυξητικών παραγόντων σε ασθενείς με νόσο peyronie έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κάμψης του πέους. Επίσης, στα πλαίσια αισθητικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων penile rejuvenation, άτομα που λαμβάνουν περιοδικά ενδοπεϊκή έγχυση PRP αναφέρουν αυξημένη αίσθηση και σεξουαλική ευχαρίστηση.

 

Δεν αναφέρονται αλλεργικές αντιδράσεις (αφού είναι ίδιο το βιολογικό υλικό), ούτε άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες.

 

Το πλήρες αποτέλεσμα της αυτόλογης εφαρμογής PRP είναι συνήθως στις 12 εβδομάδες και η διάρκεια των αποτελεσμάτων ποικίλει μεταξύ 12 και 18 μηνών.