Συγγραφικό Έργο

Open-Book>
Κυλιόμενο πλαίσιο εικόνας
  • A.L.S.G. (Γυναικολογικό Επείγον). Συγγραφή κεφαλαίου “Μετεγχειρητική Κατάρρευση” καθώς και μετάφραση αυτού στα Αγγλικά
  • A.L.S.O. (Μαιευτικό επείγον). Συμβολή στη μετάφραση κεφαλαίου του εγχειριδίου στα Ελληνικά
  • Επιστημονικός υπεύθυνος μαιευτικής-γυναικολογικής ύλης περιοδικού “0-6″& του περιοδικού ΡΕΑ
  • Συγγραφή πολλαπλών άρθρων σε περιοδικό και ημερήσιο μεγάλης κυκλοφορίας  (εφημερίδες-περιοδικά)
  • Συγγραφή βιβλίου “Οδηγός εγκυμοσύνης WomanClinic” θα ολοκληρωθεί το 2013-σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή για PDA-με πρόγραμμα επιχορήγησης