Επιστημονικές Εταιρείες

ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

  • Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  • Ιατρικού Συλλόγου Μ. Βρετανίας (General Medical Council No 4745730)
  • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
  • Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας
  • Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
  • Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης
  • Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
  • Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης  Αναπαραγωγής