Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση

Κατά την υστεροσκόπηση η γυναίκα υποβάλλεται σε νάρκωση και με την χρήση ειδικής κάμερας γίνεται είσοδος στην ενδομητρική κοιλότητα και έλεγχος αυτής για διάφορες παθήσεις. Θεωρείται επέμβαση εκλογής για θεραπεία υπογονιμότητας  αλλά και άλλων παθήσεων όπως μηνομητρορραγίες, διαταραχές περιόδου κλπ

 

Αν χρειαστεί να γίνει κάποια επέμβαση μέσου με χρήση ειδικού ψαλιδιού ή διαθερμίας χαρακτηρίζεται επεμβατική υστεροσκόπηση .

 

Επεμβατική υστεροσκόπηση

Αποτελεί σύγχρονη, ασφαλή και ταχεία μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης των καλοηθών παθολογικών καταστάσεων της κοιλότητας της μήτρας. Ο απαιτούμενος χειρουργικός χρόνος για την εκτέλεση της επέμβασης είναι σημαντικά μικρότερος από τον αντίστοιχο χρόνο για την ίδια επέμβαση με λαπαροτομία. Επίσης, είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό ότι τα αποτελέσματα επιτυχίας κυήσεων είναι σημαντικά υψηλότερα μετά από επεμβατική υστεροσκόπηση.

 

 

Χρησιμότητα

 

 

Στη λύση ενδομητρικών συμφύσεων

 

Οι ενδομητρικές συμφύσεις ευθύνονται για υπογονιμότητα, επανειλημμένες αποβολές, δευτεροπαθή αμηνόρροια, αιματόμητρα και ολιγομηνόρροια.
Τα αποτελέσματα της υστεροσκοπικής λύσης των ενδομητρικών συμφύσεων, όσον αφορά την επιτυχία κυήσεως και την επανεμφάνιση φυσιολογικής εμμήνου ρύσεως, είναι συνήθως άριστα.

 

 

Στη διατομή διαφράγματος μήτρας

 

Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας δεν αποτελούν σίγουρο και αποκλειστικό παράγοντα υπογονιμότητας, πιθανόν όμως να επηρεάζουν την εξέλιξη της κυήσεως.

Η δημιουργία ενιαίας φυσιολογικής κοιλότητας μετά την χειρουργική επέμβαση αυξάνει τα ποσοστά κυήσεων και μειώνει εκείνα των αποβολών.

 

 

Στην αφαίρεση ενδομητρικών ή τραχηλικών πολυπόδων

 

Οι ενδομητρικοί πολύποδες ποικίλλουν σε σχήμα, μέγεθος και αριθμό και αρκετές φορές συνοδεύονται από ενδομητρική υπερπλασία, από την οποία πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκονται.

 

Στην αφαίρεση υποβλεννογονίων ινομυωμάτων

 

Τα υποβλεννογόνια ινομυώματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν υπογονιμότητα, ενώ το κύριο σύμπτωμά τους είναι η ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας. Είναι γενικώς αποδεκτό από μελέτες και μεταναλύσεις, ότι τα υποβλεννογόνια ινομυώματα που προβάλλουν στο σύνολο τους ή εν μέρει στην ενδομητρική κοιλότητα επηρεάζουν τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση και συνδέονται με αυξημένα ποσοστά απώλειας της κύησης. Για τον λόγο αυτό η επεμβατική υστεροσκόπηση αποτελεί απόλυτη ένδειξη και θεραπεία εκλογής.

 

 

Στην αφαίρεση ξένων σωμάτων

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει η αφαίρεση ξένου σωμάτος όπως τα ενδομητρικά  σπειράματα.

 

 

Όλες οι διαγνωστικές αλλά και επεμβατικές υστεροσκοπήσεις πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον ιατρό και υπεύθυνο της WomanClinic Χειρουργό Γυναικολόγο Δρ. Ιωάννη Καλογήρου στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.