Ουροδυναμικός έλεγχος

Ουροδυναμικός έλεγχος για την ακράτεια των ούρων στις γυναίκες

 

Τι είναι?

Αποτελεί εξέταση εκλογής για την ακράτεια ούρων στις γυναίκες ώστε να γίνει η διάγνωση για τον τύπο της ακράτειας που πάσχουν και να γίνει η ανάλογη θεραπεία.

 

 

Πως γίνεται ο ουροδυναμικός έλεγχος?

Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι μια εξέταση που γίνεται σε επίπεδο ιατρείου και χωρίς να χρειάζεται αναισθησία γιατί δεν είναι επώδυνη εξέταση. Διαρκεί περίπου 20 λεπτά όπου ένα μικρό σωληνάκι (μικρότερο από ουροκαθετήρα) τοποθετείται στην ουροδόχο κύστη και άλλο ένα μικρό σωληνάκι στο ορθό. Αυτά τα 2 σωληνάκια είναι αισθητήρες οι οποίοι εκτιμούν την λειτουργικότητα της ουρήθρας, κατά πόσο δηλαδή η γυναίκα μπορεί να συγκρατήσει τα ούρα της και τι είναι αυτό που την κάνει να μην μπορεί να τα συγκρατήσει. Έτσι ουσιαστικά γίνεται και η διάγνωση για το είδος της ακράτειας που πάσχει η γυναίκα.