Αποστείρωση

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στον ιατρικό χώρο είναι η αποστείρωση.

 

Κάθε εργαλείο πλένεται και αποστειρώνεται σε κλιβάνους υγρής ή ξηράς αποστείρωσης νοσομειακού επιπέδου.

 

Το πιο σημαντικό στην μονάδα μας είναι τα πατώματα στα εξεταστήρια που είναι αντιμικροβιακά ειδικά για μονάδες υγείας υψηλού επιπέδου.

 

Φυσικά τα περισσότερα εργαλεία είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένα – κολποδιαστολείς χρησιμοποιούμε πλαστικούς Ιταλικούς ατραυματικούς ενώ απολυμαίνουμε καθημερινά όλους τους χώρους χρήσεως.