Αθήνα – Μέγ. Μουσικής

Λειτουργούμε σαν ένα μεγάλο σύγχρονο ιατρείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Πάνω από 250 m2 ειδικά για τις ανάγκες σας

  • 2 σαλόνια αναμονής και για απομόνωση ασθενών ανά περίπτωση
  • 3 εξεταστήρια
  • Εξωτερικός χώρος αναμονής
  • 3 γραφεία
  • Χώρος  Καρδιοτοκογραφίας

Παλαιότερο video της μονάδας μας