Εξετάσεις Μαιευτικής Εταιρείας

Εξετάσεις στα πλαίσια υποτροφιών της ΕΜΓΕ (Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας)